Tuesday, 16 August 2011


  • Untuk Disayangi Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengamp...
  • Maksud: (Ingatlah peristiwa) ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapanya ; ” Wahai ayahku! Sesungguhnya aku mimpi melihat sebelas bintang dan ...
  • “Innama amruhu izaa aradasyay-an an yaquula lahu kun fayakuun” Banyak lagi kelebihannya ayat tersebut ia boleh dijadikan sebagai pengasih, ...
  • DOA PELEMBUT HATI Doa asas yang digunakan untuk melembutkan hati seseorang ada kaitannya dengan peristiwa sejarah Sayyidina Umar, iaitu aya...
  • Junjungan besar kita Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda: “Tiada seorang bambapun mengucapkan ‘BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM” kecuali Allah s..